Anders Hoff skriver om sin far som fortsätter vara aktiv.