Är barn- och utbildningschef i Mullsjö • Tvingas lämna M-uppdrag.