”Vi har israelerna precis där vi vill ha dem”, säger Hamasledaren Yahya Sinwar i en konversation med andra toppar i terrororganisationen. De interna chattarna som Wall Street Journal tagit del av visar att Hamas anser sig gynnas av de höga dödstalen bland civila i Gaza.