Skåne fortsätter drabbas hårt av den andra coronavågen. Nästan hälften av personalen inom sjukvården jobbar nu med att vårda covidpatienter. – Det är en utveckling som är väldigt positiv, men det är inte långsiktigt hållbart, säger sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.