Under natten och fredagsmorgonen var det halt på vägarna på många håll i länet. I nordvästskåne ledde halkan till två olyckor.