De kinesiska techjättarna Alibaba och Tencent engagerades tidigt under coronakrisen av den kinesiska staten för att utveckla teknik för smittspårning. Teknik som nu krävs för att medborgarna ska kunna bevisa att de inte är coronasmittade.