Sedan 2019 har Halmstad kommun fört en invånardialog och försökt samla in synpunkter på kommunens framtidsplan. Av kommunens 100 000 invånare har kommunen fått in synpunkter från 700 personer. Flera Halmstadbor anser att kommunen inte har gjort tillräckligt för att nå och involvera fler medborgarna.