Asylsökande i Halmstad kan komma att bli av med sin dagersättning om de bosätter sig i vissa områden. Det vill kommunledningen efter ändringarna i den så kallade EBO-lagen. Men det blir inte aktuellt att undanta hela kommunen, som andra kommuner vill.