Personalbrist tvingar anstalten att frångå Kriminalvårdens riktlinjer: ”Ett unikt beslut.”