Hallandstrafiken tar till sig resenärernas kritik gällande de förändrade bussturerna in till Halmstad centrum. Nu ska Hallandstrafiken hitta en lösning tillsammans med kommunen.