Enligt det preliminära resultatet är det dessa politiker i Halland som får flest personkryss till riksdagen.