I de fall där en patients död har varit väntad har anhöriga, under hela pandemin, haft möjlighet att besöka sjukhusen i Halland för ett sista farväl – trots besöksförbudet. Men det har varit svårare att ge samma möjligheter för patienter som har avlidit mer plötsligt och därför har nu Region Halland infört nya rutiner.