100 år har gått sedan kvinnor för första gången fick använda sin rösträtt i riksdagsval. En rättighet som föranleddes av en lång kamp från kvinnornas sida. I Halland finns det ett fåtal framstående namn som gjorde avtryck i rörelsen. – Alltså de stod ju på barrikaderna många gånger, säger Anna-Lena Nilsson, länsarkivarie.