Hälften av svenskarna har högt förtroende för sjukvårdens förmåga att klara coronaepidemin.Det visar en opinionsundersökning från DN/Ipsos.En fjärdedel har lågt förtroende och en fjärdedel har ingen klar uppfattning.