Bränderna som härjat i Amazonas och Indonesien är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Det säger Olle Forshed, WWF Sveriges expert på tropisk regnskog.– Orangutangerna påverkas kraftigt av den giftiga röken och varje hektar skog som försvinner krymper deras livsutrymme.