Kriminalvården har stora problem att rekrytera, men inte till häktet i Östersund. 74 sökande till 15 tjänster – så ser läget ut just nu för att rekrytera sommarvikarier dit.