”Demonstranterna leker med Finlands och Sveriges säkerhet.”