Kvinnorna såg honom som en frälsare – tills de jämförde journaler.