För Uppsalas äldre har vardagen inte varit sig lik sedan i våras när coronarestriktionerna började gälla. För många minskade de sociala kontakterna drastiskt, så att träffpunkt Ramund ger möjligheten för äldre att både träffas och träna kanske är viktigare än någonsin.