Valet av gymnasieutbildning är svårt då det finns många olika program och skolor. Det blir inte heller lättare om man ska börja fundera på var jobben finns framöver. Så hur ska man resonera när man ska söka gymnasieutbildning?