Eleverna på Lärlingsakademins vård- och omsorgsprogram riskerar att få ett extra studieår eftersom de nu inte kan fullfölja praktikdelen av programmet. Jönköpings kommun har tolkat föreskrifterna snävare än andra kommuner.