Det annars så framgångsrika Kalifornien har ett vrickat politiskt system.