Det bullrar när folk skjuter. Sådant vill Gotlands lokalpolitiker inte veta av. Inte ens om det är Försvarsmakten som väsnas.