Sportchefen: Det här dygnet kommer att gå till historien.