Sedan förra veckan finns en guide för luktträning tillgänglig på 1177. Den har tagits fram av Skånes universitetssjukhus och Karolinska institutet, som nu hoppas att fler vårdcentraler ska kunna använda den.