Flera samebyföreträdare och naturskyddsföreträdare menar att gruvföretaget Talga söker tillstånd för ett mindre område och mörkar hur stort gruvområde det egentligen handlar om.