Gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala får delvis fortsätta sin verksamhet.Men produktionen måste mer än halveras, enligt domen från miljödomstolen.