En enig kommitté ställer sig bakom förslag om att stärka domstolars oberoende.