Regeringen tillsätter en utredning för att kartlägga behovet av näringslivsstöd avseende grön omställning.