Grönland kommer lite närmare Europa, åtminstone tidsmässigt.