Försvarsanläggningar som redovisades öppet för några år sedan kan i dag vara hemliga.