Sedan 25 maj rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla gravida ska vaccineras mot covid-19. Trots att gravida löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och föda för tidigt vid en coronasmitta är det få som väljer att vaccinera sig – och högst andel ovaccinerade är sörmlänningar.