Gravida kvinnor ska erbjudas gratis vaccin mot kikhosta. Detta för att skydda barnen mot sjukdomen under sina första månader, innan de fått sina ordinarie vaccindoser. På tisdag väntas regionfullmäktige i Sörmland fatta beslutet.