Vad gör samhället för att få stopp på det dödliga våldet?