Skånetrafiken fortsätter att blöda pengar. Inkomsterna ligger nu nästan en miljard efter i intäkter. Antalet passagerare är färre och de som åker betalar i mindre utsträckning.