Den norska regeringen vill på försök ge 400 missbrukare gratis heroin. Tanken är att på så sätt behandla de missbrukare där inga andra åtgärder har någon effekt.(TT)