Det råder stopp i tågtrafiken mellan Alvesta och Vislanda efter omfattande gräsbrand längs med järnvägsspåren.