EU inför ett gränsvärde för hur mycket dieselavgaser som får finnas i arbetsmiljön.(TT)