Anna, 35, vände sig till sjukvården för att få ut uppgifter som hon har laglig rätt till, namnet på sin spermiedonator. Men sjukhuset i Umeå hade inga svar – journalen var tom. Uppdrag granskning kan visa åtta fall där sjukhusen lämnat ut fel eller ingen information.