Trelleborgs socialförvaltningen beslutade på onsdagen att starta en lex Sarah-utredning om hanteringen av vårdnadsärendet kring den döde åttaårige pojken. – Har vi tittat på rätt saker, har vi tittat på alla delar tillräckligt mycket. Det är vad utredningen ska ge svar på, säger Marie-Louise Kondrup, tillförordnad socialchef i Trelleborg