En av granskogens allvarligaste skadegörare.Trots att en cirka fyra millimeter lång skalbagge kanske inte verkar så farlig. Men i stora mängder kan granbarkborren ödelägga helt friska granar – vilket sker just nu.