Granbarkborrens skadeverkningar ligger kvar på historiskt höga nivåer trots en förväntad bättring under 2021, rapporterar Skogsstyrelsen. Årets inventering visar att drygt åtta miljoner kubikmeter skog angripits i år, lika mycket som i fjol.