Så gick det till när Marco Polo orsakade ett av de värsta oljeutsläppen i Sveriges historia.