Stämningen är upprörd hos ledningen i Region Gotland efter att regeringen valt att avsluta det så kallade gotlandsuppdraget. Satsningen gick ut på att göra Gotland till ett pilotlän för att skapa ett hållbart energisystem. I ett brev till energiminister Ebba Busch (KD) ifrågasätter regionen bristen på kommunikation.