Det allmännyttiga bostadsbolaget Gotlandshem kommer att förändra hyrorna på sina lägenheter. Syftet är att få en mer rättvis hyressättning säger de.