En drastiskt förändrad ekonomisk situation gör att Birkagården i Visby nu riskerar läggas ner.