Att de nya rekommendationerna om distansundervisning kom så sent tycker politikern Axel Darvik (L) är bekymmersamt. – Vi hade inte tid att fatta beslut innan skoldagen började, säger han. Från och med imorgon ska distansundervisning gälla för högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg.