Överläkare Magnus Gisslén på Sahlgenska sjukhuset i Göteborg ställer sig tveksam till regeringens nya rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Enligt honom fyller de ingen större funktion. – På sin höjd kan de hjälpa på marginalen, säger han.