Göteborgs stad har betalat ut runt 13,5 miljoner kronor för elever som går på nystartade Primusskolan och Algebraskolan – som båda saknar giltigt bygglov. Detta samtidigt som varken Skolinspektionen eller tjänstemän på stadsbyggnadskontoret vetat om att det bedrivits skolverksamhet i lokalerna. Om kommunen betalat ytterligare pengar till skolor utan bygglov – och i så fall hur mycket – vet man...