Föreslår utfasning av varor från stater som genomför illegal ockupation.